اندکی خشم، قدری غرور، و بسیاری لجاجت و هیجان نمایشی..

ساخت وبلاگ
چکیده : گوشه ای از نامه ی سنت اگزوپری به آندره ژید که در مقدمه کتاب پرواز شبانه آورده شده است.اما ضمناً چیز... با عنوان : اندکی خشم، قدری غرور، و بسیاری لجاجت و هیجان نمایشی.. بخوانید :


گوشه ای از نامه ی سنت اگزوپری به آندره ژید که در مقدمه کتاب پرواز شبانه آورده شده است.

اما ضمناً چیزی را فهمیدم که همواره مرا خیره می ساخت... و آن این بود که چرا افلاطون (یا شاید ارسطو؟) شجاعت را در آخرین مرحله ی فضایل جا داده است. شجاعت مجموعه ی درهم جوشی از چند احساس است که چندان هم ستودنی نیستند. اندکی و خشم، و قدری و غرور، و و بسیاری و لجاجت و و هیجان و نمایشی و و بی ارزش قدرت نمایی. از این پس هرگز آدم واقعاً شجاعی را نخواهم ستود.


...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:57